Vi opfører os ordentligt og ansvarligt.

Vi er en virksomhed med idag 20+ medarbejdere.

Vi har kontor og lager i Taastrup ved siden af bl.a. Spangsberg og Kohberg.

Vores succes kommer uden tvivl, fordi vi har et rigtig godt samarbejde internt. Vi har en helt klar politik om, at behandle hinanden ligeværdigt og vi er kendt for altid at gøre en særlig indsats.

Vi opfører os ordentligt over for hinanden og i samfundet.

Jeg er stolt af mit personale og deres store ansvarsfølelse, de hænger ikke på træerne. Det er dem der gør den store forskel hos os.